top of page

קיימות

הטבע מביא איתו את החיבור והקשרהכי עמוק שאדם יכול לבקש בחייוזהו החיבור העצמי לעולם

בכל הליכה עם הטבע, אדם מקבל הרבה יותר ממה שביקש
ג'ון מיור

In every walk with nature one receives far
more than he seeks

 
John Muir

פרספקטיבה של אקו-הוקרה

חוסן חברתי

בריאות וסביבה

קהילות מקיימות

יזמות אקו-חינוכית

רווחה מבוססת טבע

טבע תרפיה

Home: About
bottom of page