top of page

יסודות הטבע תרפיה בגישת האקו-הוקרה

קבוצת למידה מחזור ראשון (סתיו-חורף 2022-2023)

הטבע אינהרנטי בחיינו, החיבור שלנו לעולם הוא קיומי. בשנים האחרונות גוברת ההכרה והמודעות לאיכויות התרפויטיות שקיימות בטבע ובחיבור אליו. התוכנית 'יסודות הטבע תרפיה בגישת האקו-הוקרה' מבוססת על למידה חוויתית התנסותית אישית וקבוצתית בטבע ובשילוב של בסיס תיאורטי. היא נועדה לתת למשתתפות/ים בה אפשרות להעמיק בטיפוח החיבור המיטיב לעולם באופן ממשי כחלק מנתיב החיים.הפעילות מתקיימת בטבע במסגרת של קבוצה לומדת בהנחית טבע-תרפיה ובגישת האקו-הוקרה, מתוך הכרה באיכויות הגלומות בקבוצה ללמידה, לצמיחה ולהתנסות אישית משמעותית. במהלך הפעילות נלמד לעומק ונתנסה במודל האקו-הוקרה (EAP- eco appreciation perspective)  לטרנספורמציות מיטיבות ביחסי אדם טבע, שפיתחתי ושצמח מגישת הטבע תרפיה (nature therapy).

במפגשי התוכנית:

  • נעמיק בחקר אישי וקבוצתי של החיבור המיטיב לטבע ביחד עם קבוצה לומדת בטבע.

  • נעמיק בהתנסות ובמשמעות של חוויה אותנטית בגישת האקו-הוקרה.

  • נכיר מושגים מרכזיים מעולמות התוכן של האקו-פסיכולוגיה, הטבע תרפיה, התרבויות הקדומות, אקולוגיה של מקום, המערכות האקולוגיות, חוסן מבוסס טבע-חברה והמחקר העכשווי.

  • בכל מפגש נלמד ונתרגל משהו חדש של התנסות במארג: כניסה לזמן מעגל, משחוק ומשחקיות, יצירה-תנועה-צליל, חוכמת הטקס, מעברים התפתחותיים, השראה מהטבע, תשומת הלב being-doing, קשב body -mind, פוטו-אקו, נקודות מפגש, סינכרוניות וטרנספורמציה במארג.

  • בכל מפגש ולאורך כל הפעילות נשלב את האינטגרציה של הידע שנלמד למרחבי היומיום, האישי, המקצועי, הארגוני והקהילתי של כל אחת/ד מהקבוצה.

  • כל המפגשים מועברים בגישת האקו הוקרה והטבע תרפיה וישלבו פעילויות מהפוטותרפיה.

מועד: התוכנית מתקיימת בימי שישי בבוקר (8:00-11:30) אחת לשבועיים, סה"כ 63 שעות אקדמיות. החל מה- 11/11/22 ועד ה 17/2/23

הפעילות: בנויה על למידה תהליכית, כוללת סדנת עומק במדבר משולבת לינת שטח עם טל פנר וסדנת עומק עם מיכל ליברייך, ביער המאכל 'יערה מקום לצמוח‘ בקידרון.

מיקום: הפעילות מתקיימת בטבע, במרחבי יער במרכז הארץ ובמדבר (ויתכנו התאמות לפי מזג האויר).

השתתפות: הצטרפות לפעילות והרשמה מותנה בשיחת ראיון התאמה לפני הרשמה. 

פתיחת התוכנית: מותנה בהרשמה של 7 ועד 14 משתתפים/ות.

עלות:  בהרשמה מוקדמת 2,280 ₪. עד ה 10/10, בהרשמה רגילה לאחר מכן 2,480 ₪.
*דמי הרשמה: 360 הם חלק מהתשלום של הפעילות, ולאחר שיחת התאמה (לא יוחזרו במקרה  של ביטול הרשמה). 
*הגעה בהמלצת חבר/ה שנרשם/ה גם תיתן 5% הנחה לכל משתתף/ת.

התוכנית מתאימה: למי שפוסעות/ים בנתיבי חיים של התפתחות אישית ומקצועית. למי שעוסקות/ים בעולמות החינוך, ההדרכה, היעוץ, הטיפול, התכנון, היזמות, עבודה סוציאלית, משאבי אנוש, קהילה ועוד. למי שיש בהם רצון ללמוד ולטפח באופן מודע את החיבור המיטב לטבע, להעמיק ולהכיר את האיכויות המרפאות והמיטיביות שקיימות בטבע ולשלבם בחיים ושנכונים לעבודה קבוצתית התפתחותית. היא אינה מתאימה למתמודדים עם משבר נפשי אקוטי.

תוכנית  אקו-הוקרה- לוח זמנים 22-23

לפרטים נוספים והרשמה
mali.nevo@gmail.com מלי 0544616133

bottom of page