top of page
חיפוש
  • malinevo

מהיכן מתחילים?


מהיכן מתחילים? זו שאלה שמעסיקה לא פעם אנשים, שמעוניינים לפסוע בנתיב הקיימות, בין אם באופן אישי ובין אם בהובלה של ארגונים, קהילות, מדינות ואף בהובלה של מיזמים חברתיים-סביבתיים גלובליים לפיתוח בר קיימא. היא מעסיקה גם אותי. אני מוצאת שהיא רלוונטית תמיד, גם כשנמצאים בתוך העולם הזה שנקרא קיימות, גם אם פוסעים בתוך שביליו האין סופיים. היא רלוונטית כיוון שטרנספורמציות לקיימות מתרחשות במרחבים שונים ובפרקי זמן שונים בתוכנו פנימה ובעולם הסובב אותנו-- במרחב האישי, הביתי ובמרחב הקהילתי והחברתי. והרי אין זה מקרי שבחרתי לעסוק בה בפוסט הראשון שמעלה כאן..כיוון שהשאלה "מהיכן מתחילים?" רלוונטית גם לתחילתו של בלוג. הנכונות לשאול "מהיכן מתחילים?" זוהי גם הנכונות לשהות בנקודות מוצא טרנספורמטיבית לשינוי, נכונות לשהות במורכבות של פירוק והרכבה (ממש כמו בגישת הגשטאלט). זו הנכונות לתת למורכבות הזו נראות ומקום ממשי, באור שונה מזה המוכר והידוע, בתהליך של פירוק רעיוני והרכבתו מחדש בפריזמה מקיימת. זו גם הנכונות לאתר את נקודת המפנה ולנוע ממנה (באופן אישי ו/או קולקטיבי) לעולם מקיים יותר – מתוך הוקרה אקולוגית עמוקה. זוהי האקו-הוקרה שמשקפת חיבור מיטיב בין האדם לעולם- כחלק מהעולם שבו הוא חי ומתקיים.

היכולת להחזיק בשאלה הזו, "מהיכן מתחילים?" ולעסוק בה, כשלעצמה משקפת מרכיב משמעותי בטרנספורמציה לקיימות (בין אם זו טרנספורמציה אישית ובין אם קולקטיבית). זוהי ההכרה בקיומם של נתיבי קיום שונים. זוהי ההכרה באפשרות התנועה, השינוי והטרנספורמציה, זוהי ההכרה בייתכנותו ובקיומו של עולם בר קיימא.

11 צפיות0 תגובות

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page